Begeleiding

Begeleiding bij psychische klachten vanuit de W.M.O.:

Mensen met psychische problemen en aandoeningen hebben te maken met hun gemeente als het gaat om huisvesting, uitkeringen en re-integratie naar werk. Eventueel ook bij schuldhulpverlening. De gemeenten voeren de Wet maatschappelijke Ondersteuning (W.m.o.) uit. Daarin kan “Goedlopend” ondersteuning bieden voor begeleiding.

“Goedlopend” is als zorgonderneming aangesloten bij een coöperatie genaamd Aanpakken in Zorg en Welzijn. Er is een contract met de gemeente Noordoostpolder om zorg in natura te kunnen leveren. Echter ook vanuit een P.G.B. kan zorg worden geleverd.

Leo Witjes is al jaren werkzaam in de regio Noordoostpolder en op Urk. Er is een ruime expertise opgebouwd op gebied van de GGZ voor volwassenen. Ook is er ervaring met verschillende behandelvormen vanuit de GGZ, en kan er casemanagement ingezet worden om een goede verbinding te maken met uw eventuele behandelaar.

Waarom kiezen voor “Goedlopend” voor uw begeleiding:

Bekendheid met de mogelijkheden in uw regio. Ruime ervaring op gebied van psychiatrie. Aandacht voor eigen kracht en mogelijkheden. Respect voor uw privacy en uw eigen regie. Inzet en kennis op levensdomeinen: gezondheid, wonen, financiën, sociale contacten, werk en dagbesteding en zingeving. Zorg op maat, doen wat gewenst is, stimuleren en inzet van uw eigen mogelijkheden. Aandacht voor gezonde leefstijl. Mogelijkheid voor deelname aan runningstherapie.

Aanmelding:

Leo Witjes

Telefoon: 0625118575

leopaktaan@gmail.com


Begeleiding bij niet-aangeboren hersenletsel vanuit de W.M.O.:

Mensen met problemen en aandoeningen op gebied van hersenletsel (N.A.H.) hebben te maken met hun gemeente als het gaat om huisvesting, uitkeringen en re-integratie naar werk. De gemeenten voeren de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Daarin kan “Goedlopend” ondersteuning bieden voor begeleiding.

Hersenletsel kan vele oorzaken hebben: een C.V.A., een ongeluk, een herseninfarct, een tumor. Het kan zijn dat je hierbij een periode van revalidatie hebt meegemaakt, of anderzijds moeite hebt om de draad weer op te pakken. U was gewend alles op uw eigen manier te doen en komt er nu achter dat dit niet lukt.

Misschien bent u sneller moe, of kan u zich moeilijker uitdrukken en uw emoties goed reguleren of het kan zijn dat u uw overzicht kwijt bent en uw werkzaamheden niet meer als voorheen kunt uitoefenen.

Om met deze veranderingen om te gaan valt dan niet mee. “Goedlopend”kan hierbij ondersteuning bieden.

Leo Witjes komt bij u thuis om te kijken hoe het gaat. Samen kijken we naar uw omstandigheden en naar waar u ondersteuning bij wilt. Dit kan zijn op allerlei gebieden: Voor uw gezondheid, voor het onderhouden van uw contacten, op gebied van financiën, voor regelzaken en voor werk of dagbesteding.

Waarom kiezen voor “Goedlopend”:

Ruime expertise op gebied van N.A.H. en psychische problemen. Bekendheid met de mogelijkheden in uw regio. Aandacht voor eigen kracht, mogelijkheden en herstel. Respect voor uw privacy en uw eigen regie. Inzet en kennis op levensdomeinen: gezondheid, wonen, financiën, sociale contacten, werk en dagbesteding en zingeving. Casemanagement, zorg op maat, doen wat gewenst is, stimuleren en inzet van uw eigen kracht en mogelijkheden. Zorg in Natura (P.G.B. is ook mogelijk)

Aanmelding:

Leo Witjes

Telefoon: 0625118575

leopaktaan@gmail.com

Goedlopend helpt je graag op weg.

Neem contact op